Acceptance & Commitment Training (ACT)


Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is een speelse en ontspannen training die tot doel heeft een grotere psychische flexibiliteit te ontwikkelen.

Deze training is bijzonder geschikt voor mensen die kampen met stress of burn-out, of met depressies of verslavingen. ACT werkt met  verschillende invalshoeken die je tezamen helpen flexibeler om te kunnen gaan met deze problemen. Eén van de pijlers is mindfulness. Daarnaast komt het zelfbeeld en authentiek en waardengericht handelen  uitgebreid aan bod.

ACT behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. ACT en MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) worden al de derde generatie gedragstherapie genoemd.

Deze nieuwe tools voor gedragsverandering zijn echter meer dan alleen een training voor allerlei psychische klachten. ACT helpt ook mensen zonder specifieke klachten om:

  • gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten
  • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt in het hier en nu (mindfulness)
  • meer inzicht krijgen in wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

Act helpt je dus om niet meegesleept te worden door de waan van de dag. Het geeft je een duidelijk kompas waarmee je je eigen keuzes kunt maken en je je hart leert volgen.

ACT laat je uit je hoofd stappen, en in je leven.