Mediation


Bent u vastgelopen in een conflict en wilt u dit toch graag oplossen? Wilt u graag zelf de regie houden over de oplossing? Dan kan mediation een oplossing bieden.

Bij mediation gaan partijen met de mediator samen aan tafel om te werken aan een oplossing die voor iedereen acceptabel is. De mediator is hierbij de procesbegeleider die partijen begeleidt in het traject van conflict naar oplossing. Die oplossing komt uit de partijen zelf, alleen dan kan voldoende recht gedaan worden aan de belangen van alle betrokkenen zodat een win-win oplossing bereikt kan worden.